Doç. Dr. SEDA YILDIRIM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SEDA YILDIRIM

T: (0282) 250 ****

M sedayildirim@nku.edu.tr

W sedayildirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doktora
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: Tüketicilerin kişisel değerleri ile tüketim değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Çevre dostu ürün kullanan tüketiciler üzerinde bir araştırma (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: Turla seyahat eden turistlerle bağımsız seyahat eden turistler demografik ve kişilik özellikleri bakımından birbirlerinden farklı mıdır (2009)
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLULUKLAR ve EKOLOJİK VATANDAŞLIK ÜZERİNE KAVRAMSAL BİR İNCELEME, Iğdır Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, vol. 19, pp. 203-218, 2019.
Özgün Makale TR DİZİN
2. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., DEMİRTAŞ I., Investigating energy consumption and economic growth for BRICS-T countries, World Journal of Science, Technology and Sustainable Development, vol. 16, pp. 184-195, 2019.
Özgün Makale ESCI Erişim Linki
3. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., çoltu s., ASEAN Ülkelerinde Satın Alma Gücü Paritesi Hipotezinin Geçerliliğine İlişkin Bir Analiz, BALKAN SOSYAL BILIMLER DERGISI, vol. 8, pp. 179-186, 2019.
Özgün Makale
4. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., YILDIRIM S., THE INFLUENCE OF MONETARY POLICY ON HOUSING MARKET: EVIDENCES FROM TURKEY, Eurasian Econometrics, Statistics Emprical Economics Journal, vol. 14, pp. 146-163, 2019.
Özgün Makale
5. YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., ERDOĞAN S., Environmental sustainability in local governments: Acase of Turkish municipalities, Journal of geography and regional planning, vol. 10, pp. 330-339, 2017.
Özgün Makale
6. YILDIRIM D. Ç., ERDOĞAN S., YILDIRIM S., can h., The effect of the Trans-Anatolian Natural Gas Pipeline Project (TANAP) on industrial production in Turkey, International Journal of Energy Sector Management, vol. 11, pp. 404-415, 2017.
Özgün Makale ESCI: Emerging Sources Citation Index
7. YILDIRIM S., ACARAY A., AYDIN K., Exploring the impact of marketing culture on job satisfaction: Evidence from the Turkish banking sector, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 13, pp. 151-162, 2017.
Özgün Makale Emerging SSCI
8. ACARAY A., YILDIRIM S., The impact of personality traits on organizational cynicism in the education sector, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 13, pp. 65-76, 2017.
Özgün Makale Emerging SSCI
9. YILDIRIM S., ACARAY A., CANDAN F. B., The relationship between marketing culture and organizational commitment an empirical study in Turkey, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 12, pp. 66-80, 2016.
Özgün Makale Emerging SSCI, INSPEC
10. YILDIRIM S., AYDIN K., USTAAHMETOĞLU E., SEGMENTATION OF FEMALE APPAREL MARKET THROUGH CONSUMER DECISION MAKING STYLES, BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol. 5, pp. 115-130, 2016.
Özgün Makale EBSCO,DOAJ, ASOS
11. YILDIRIM S., CANDAN F. B., Segmentation of Green Product Buyers Based On Their Personal Values and Consumption Values, environmental values, vol. 24, pp. 641-661, 2015.
Özgün Makale SSCI
12. YILDIRIM S., ACARAY A., ŞEVİK N., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi(The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management), pp. 65-78, 2015.
Özgün Makale EBSCO, Index Copernicus, DergiPak, ASOS, Akademik Dizin, Araştirmax
13. AYDIN K., YILDIRIM S., THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH SERVQUAL FOR DIFFERENT DOMESTIC AIRLINE FIRMS IN TURKEY, Serbian Journal of Management, vol. 7, pp. 219-230, 2012.
Özgün Makale EBSCO, Scopus Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM S., kalender m., Sosyal Medyanın Üniversite Öğrencilerinin Satın Alma Davranışlarına Etkisi Üzerine Kavramsal Bir Bakış, Anemon Muş Alparslan Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, cilt 6, ss. 569-578, 2018.
Özgün Makale TR DİZİN
2. AYDIN K., YILDIRIM S., Hizmet Sektöründe Servperf Ölçeği İle Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi Sağlık Hizmetleri Sektöründe Bir Uygulama, Muğla Üniversitesi Ekonomik Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi(Eyad), cilt 1, ss. 33-52, 2012.
Özgün Makale
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., Advanced IntegratedApproaches toEnvironmental Economicsand Policy:Emerging Research andOpportunities, Bölüm: Achieving SustainableDevelopment Through aGreen Economy Approach, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Sebastiano Patti, Giampiero Trizzino, 2020.
Bilimsel Kitap
2. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., çoltu s., Handbook of Research on Women in Management and the Global Labor Market, Bölüm: The Role of Education in Women’s Career Life in Emerging Economies: The Role of Education for Women’xxs Career: A Case of Turkey, Yayın Yeri: IGI Global, Editör: Elisabeth T. Pereira and Paola Paoloni, 2019.
Bilimsel Kitap
3. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., İslami Düşünce Ekseninde İktisadi-Mali-Politik Meseleler, Bölüm: İslami Bankacılık Sistemine Genel Bir Bakış, Yayın Yeri: Ekin basım yayın dağıtım, Editör: ilhan eroğlu, seekan kekevi,yusuf temur, 2018.
Bilimsel Kitap
4. YILDIRIM S., PARA BANKACILIK VE FİNANSAL SİSTEM, Bölüm: İSLAM EKONOMİSİ MODELİ KAPSAMINDA İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK, Yayın Yeri: Ekin basım yayın dağıtım, Editör: DURMUŞ ÇAĞRI YILDIRIM, EMRAH İSMAİL ÇEVİK, 2018.
Bilimsel Kitap
5. YILDIRIM S., Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Bölüm: Bölüm 8:Perakendecilikte Bilgi Toplama ve İşleme Süreci, Yayın Yeri: Nobel akademi, Editör: Erol Ustaahmetoğlu, 2018.
Kitap Tercümesi
6. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., Handbook of Research on Green Economic Development Initiatives and Strategies, Bölüm: Sustainable Consumption Trends in the World, In the context of Green Economy and Sustainability”., Yayın Yeri: IGI Global Publishing, Editör: M. Mustafa Erdoğdu, Thankom Arun, Imran Habib Ahmad, 2016.
Bilimsel Kitap
Yazılan ulusal kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., İKTİSADİ, TEKNİK VE STRATEJİ BOYUTLARI İLETÜRKİYE’xxDEENERJİ SORUNSALI, Bölüm: SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAPSAMINDATÜRKİYE’NİN ENERJİ KAYNAKLARI PROFİLİ, Yayın Yeri: ekin, Editör: Doç. Dr. Seda H. BOSTANCI, Doç. Dr. Durmuş Çağrı YILDIRIM, Prof. Dr. Ensar NİŞANCI, 2019.
Bilimsel Kitap
2. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., Katılım Bankacılığı AçısındanGelişmekte OlanÜlke Deneyimleri, Bölüm: BAHREYN’DE İSLAMİ FİNANS VE İSLAMİ BANKACILIK, Yayın Yeri: Umuttepe Yayınları, Editör: Seyfettin Erdoğan, Ayfer Gedikli, 2018.
Bilimsel Kitap
3. YILDIRIM S., Perakende Yönetimi Stratejik Bir Yaklaşım, Bölüm: Kısım 3 Kısa Vakalar, Kapsamlı Vakalar, Yayın Yeri: Nobel Akademi, Editör: Erol Ustaahmetoğlu, 2018.
Kitap Tercümesi
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., diboğlu p., SOSYAL SERMAYE VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI ÖRNEĞ, INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS (07.12.2019-08.12.2019).
Tam metin bildiri
2. YILDIRIM S., GEDİKLİ A., ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., DOĞAL KAYNAKLARIN FİNANSAL GELİŞME ÜZERİNE ETKİSİ:EKONOMETRİK BİR ARAŞTIRMA, International Congress of Energy, Economy and Security (08.11.2019-10.11.2019).
Tam metin bildiri
3. ERDOĞAN S., YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., G20 ÜLKELERİNDE İNNOVASYON VE CO 2 EMİSYONU, ENSCON’xx19 – Autumn Internat ional Congress of Energy, Economy andSecur itylnindustlnpatPANICStat.p-valueStat.p-valuePANICStat.p-valueStat.p-valuePa2.1890.986-0.1610.436Pa1.3570.9130.0410.517Pb57.4101.000-0.1650.435Pb31.9101.0000.0440.518PMSB6.8651.0000.1830.573PMSB2.4950.9940.5390.705PANICCAStat.p-valueStat.p-valuePANICCAStat.p-valueStat.p-valuePa1.9350.974-0.8360.202Pa1.1600.877-1.0640.144Pb42.8701.000-0.8000.212Pb20.5901.000-1.0230.153PMSB3.7231.000-0.3730.355PMSB1.3910.918-0.3870.349lnbuildlngdppcconPANICStat.p-valueStat.p-valuePANICStat. p-valueStat.p-valuePa1.3570.913-0.1610.436Pa-1.2350.108-1.2350.108Pb31.9101.000-0.1650.435Pb-61.9450.000-61.9450.000PMSB2.4950.9940.1830.573PMSB-0.9580.169-0.9580.169PANICCAStat.p-valueStat.p-valuePANICCAStat. p-valueStat.p-valuePa1.1600.877-0.8360.202Pa0.6690.7480.6690.748Pb20.5901.000-0.8000.212Pb23.5991.00023.5991.000PMSB1.3910.918-0.3730.355PMSB0.4070.6580.4070.658lntransplngdppccon2PANICtat. p-valueStat.p-valuePANICStat. p-valueStat.p-valuePa-2.8120.0021.5560.940Pa-0.5060.3061.5910.944Pb-61.5470.0002.0320.979Pb-1.5980.0552.1570.985PMSB-1.1430.1262.9180.998PMSB-0.4500.3263.4361.000PANICCAtat. p-valueStat.p-valuePANICCAStat. p-valueStat.p-valuePa-1.9140.0281.1410.873Pa0.2790.6100.8030.789Pb-33.2730.0001.3760.916Pb0.5290.7010.9280.823PMSB-1.0240.1531.8800.970PMSB0.2830.6111.3800.916lnothersecPANICStat.p-valuePa1.3310.9081.6240.948Pb26.8001.0002.2230.987PMSB2.8750.9983.5681.000PANICCAStat.p-valuePa1.0140.8450.7670.778Pb17.8901.0000.8840.812PMSB2.1020.9821.3430.910 (08.11.2019-10.11.2019).
Tam metin bildiri
4. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., DİBOĞLU P., SUKUK PİYASASI GELİŞİMİ EKONOMİK BÜYÜMEYİ TEŞVİK EDİYOR MU?, INTERNATIONAL CONGRESS OFISLAMIC ECONOMY, FINANCEAND ETHICS (27.04.2019-28.04.2019).
Tam metin bildiri
5. YILDIRIM S., KAPLAN M., SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA KAPSAMINDA TÜRKİYE’DE SUALTI YAŞAM VE DENİZLER, ICOMEP’19-Spring Uluslararası Yönetim, Ekonomi ve Politika Kongresi 2019 Bahar (20.04.2019-21.04.2019).
Tam metin bildiri
6. YILDIRIM S., ERDOĞAN S., ŞEHİR KİMLİĞİ KAVRAMINA EKONOMİK BİR BAKIŞ, ICOMEP’19-Spring International Congress of Management, Economy and Policy 2019 Spring (20.04.2019-21.04.2019).
Tam metin bildiri
7. YILDIRIM S., Hizmet Sektöründe Kalite Belirleme Üzerine Kavramsal Bir Çalışma, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
8. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., kantarcı t., İnovasyon İşsizlik İlişkisi: AB Ülkeleri Üzerine Bir Panel Threshold Analizi, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
9. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., Çalışkan H., Sağlık Göstergeleri ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin Threshold Modeli ile İncelenmesi: OECD Ülkeleri Üzerine Bir Araştırma, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
10. YILDIRIM S., Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinde Roller Ve Sorumluluklar, INTERNATIONAL CONGRESS OFMANAGEMENT, ECONOMY AND POLICY (01.12.2018-02.12.2018).
Tam metin bildiri
11. YILDIRIM S., BOSTANCI S. H., 2030 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA HEDEFLERİ VEÇEVRE POLİTİKLARI, The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018 (05.11.2018-09.11.2018).
Tam metin bildiri
12. YILDIRIM S., EXPLAINING MOBILE GAME ADDICTION BEHAVIORTHROUGH PERCEIVED GAME VALUE, The Second International Conference On Current Trends In The Middle East 2018 (05.11.2018-09.11.2018).
Tam metin bildiri
13. YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., “Actual View of Green Economy WithinSustainable Development”, INTERNATIONAL CONGRESS OF ISLAMIC ECONOMY, FINANCE AND ETHICS (ISEFE2018’FALL) (03.11.2018-04.11.2018).
Tam metin bildiri
14. BOSTANCI S. H., YILDIRIM S., SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLULUKLARDAN EKOLOJİK VATANDAŞLIĞA: EKOLOJİK ÇEVREYE DUYARLI YAŞAM ARAYIŞLARI, INTERNATIONAL CONGRESS OF MANAGEMENTECONOMY AND POLICY 2018 SPRING (28.04.2018-29.04.2018).
Tam metin bildiri
15. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., YILDIRIM S., The Effects of Monetary Policy on Housing Prices:The Case of Turkey, International Congress of Management Economy and Policy (21.05.2017-22.05.2017).
Özet bildiri
16. ERDOĞAN S., YILDIRIM D. Ç., GEDİKLİ A., YILDIRIM S., THE EFFECTS OF MONETARY POLICY ON HOUSINGPRICES: THE CASE OF TURKEY, ICOMEP 2017 International Congress of Management, Economy and Policy (20.05.2017-21.05.2017).
Tam metin bildiri
17. YILDIRIM S., ACARAY A., AYDIN K., The Impact of marketing culture on job satisfaction An empirical study in service study, 2nd annual international conference on social sciences(AICSS). (02.06.2016-04.06.2016).
Tam metin bildiri
18. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., çoltu s., Investigating Education Factor For Women In Business Life In The Context Of Equality Of Opportunity, 1. International Black Sea Business Administration Symposiım(IBBAS2016) (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
19. YILDIRIM S., AYDIN K., USTAAHMETOĞLU E., Female Decision Making Styles for Ready Made Clothing, 1st Annual Internatıonal Conference On Socıal Scıences. (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. KIZILTAN A., YILDIRIM S., YILDIRIM D. Ç., YAVUZ V., Rizenin Termal Turizm Potansiyelinin Hizmet Kalitesi Bağlamında İncelenmesi, II. RİZE SEMPOZYUMU:TURİZM (04.11.2016-06.11.2016).
Tam metin bildiri
Editörlükler
1. Balkan Journal of Social Sciences, Yayın Yeri: Namık Kemal Üniversitesi (14.11.2017-).
Uluslararası Dergi
Ulusal Projeler
1. Katılım Bankalarının Reel Kesimi Fonlama İşlevinin Geliştirilmesi, Katılım Bankalarının Tercih Edilme Gerekçeleri: Kocaeli Örneği, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 15.09.2017-20.12.2017.
2. KATILIM BANKACILIĞINDA ÖNE ÇIKAN ÜLKELER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA VE TÜRKİYE İÇİN POLİTİKA ÖNERİLERİ, Diğer Kamu Kuruluşları (Yükseköğretim Kurumları Hariç) Destekli Proje, Araştırmacı, 01.09.2017-05.12.2017.
3. Kaplıca Turizminde Karşılaştırmalı Kişisel Tercih Analizi Rize Freiburg Almanya Karşılaştırması, Yükseköğretim Kurumları Tarafından Destekli Bilimsel Araştırma Projesi, Araştırmacı, 18.07.2014-22.08.2016.