Doç. Dr. SEDA YILDIRIM NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Doç. Dr. SEDA YILDIRIM

T: (0282) 250

M sedayildirim@nku.edu.tr

W sedayildirim.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi
Bölüm:İşletme
Ana Bilim Dalı:Üretim Yönetimi ve Pazarlama
Doktora
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME / ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA
Öğrenim Yılları: 2009-2013
Tez: Tüketicilerin kişisel değerleri ile tüketim değerleri arasındaki ilişkinin incelenmesi: Çevre dostu ürün kullanan tüketiciler üzerinde bir araştırma (2013)
Yüksek Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ÜRETİM YÖNETİMİ VE PAZARLAMA (YL)
Öğrenim Yılları: 2006-2009
Tez: Turla seyahat eden turistlerle bağımsız seyahat eden turistler demografik ve kişilik özellikleri bakımından birbirlerinden farklı mıdır (2009)
Lisans
Üniversite: KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:İŞLETME BÖLÜMÜ
Öğrenim Yılları: 2002-2006
Tez:
Akademik Görevler
İdari Görevler
Üniversite Dışı İş Deneyimi
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. YILDIRIM S., ACARAY A., AYDIN K., Exploring the impact of marketing culture on job satisfaction: Evidence from the Turkish banking sector, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 13, pp. 151-162, 2017.
Özgün Makale Emerging SSCI
2. ACARAY A., YILDIRIM S., The impact of personality traits on organizational cynicism in the education sector, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 13, pp. 65-76, 2017.
Özgün Makale Emerging SSCI
3. YILDIRIM S., ACARAY A., CANDAN F. B., The relationship between marketing culture and organizational commitment an empirical study in Turkey, World Journal of Entrepreneurship, Management and Sustainable Development, vol. 12, pp. 66-80, 2016.
Özgün Makale Emerging SSCI, INSPEC
4. YILDIRIM S., AYDIN K., USTAAHMETOĞLU E., SEGMENTATION OF FEMALE APPAREL MARKET THROUGH CONSUMER DECISION MAKING STYLES, BALKAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES, vol. 5, pp. 115-130, 2016.
Özgün Makale EBSCO,DOAJ, ASOS
5. YILDIRIM S., CANDAN F. B., Segmentation of Green Product Buyers Based On Their Personal Values and Consumption Values, environmental values, vol. 24, pp. 641-661, 2015.
Özgün Makale SSCI
6. YILDIRIM S., A STUDY ABOUT DETERMINING THE RELATIONSHIP BETWEEN SALESPEOPLE S ORIENTATION TYPE AND JOB PERFORMANCE, Asian Academic Research Journal of Social Sciences & Humanities, vol. 1, pp. 263-276, 2015.
Özgün Makale Index copernicus, Research Gate, New Jour, Scribd, Science Central,DOAJ, Scirus
7. YILDIRIM S., ACARAY A., ŞEVİK N., ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN İŞKUR HİZMETLERİNE İLİŞKİN ALGI ve TUTUMLARI, Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi(The Journal of Knowledge Economy & Knowledge Management), pp. 65-78, 2015.
Özgün Makale EBSCO, Index Copernicus, DergiPak, ASOS, Akademik Dizin, Araştirmax
8. YILDIRIM S., Activities Of Strategic Marketing Planning In SMEs, International Journal of Research in Social Sciences, vol. 5, pp. 853-867, 2015.
Özgün Makale Ulrich´s Periodicals Directory ©, U.S.A., Open J-Gage, Cabell’s Directories of Publishing Opportunities, U.S.A.
9. YILDIRIM S., The Relationship Marketing Attitudes in Family Businesses A Pilot Study in Automotive Subsidiary Industry, TIJ´s Research Journal of Social Science&Management(RJSSM), vol. 4, pp. 56-65, 2015.
Özgün Makale Ulrich´s Periodicals Directory (a ProQuest Co.), Index Copernixus, Scientific Journal Impact Factor, Google Scholar, Open J-Gate Erişim Linki
10. YILDIRIM S., AYDIN K., A Qualitative Study on Perspectives of Retailers about RFID System in Turkey, International Journal of Computer Trends and Technology (IJCTT), vol. 19, pp. 68-75, 2015.
Özgün Makale WordCat, DOAJ(Directory of Open Access Journals), SAO/NASA Astrophysics Data System (ADS), Google Scholar, Erişim Linki
11. YILDIRIM S., Young Consumer s Perception of Brand Personality for Ice Tea Brands in Turkey, International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, vol. 4, pp. 270-284, 2014.
Özgün Makale Global Impact Factor, Australia , RePEc (Research Papers in Economics) Australian Research Council (Excellence in Research for Australia)(ERA)UlrichWeb (Global Serial Directory), USACabells Directories, USA ProQuest, United Kingdom,Index Copernicus(Poland), EBSCO Erişim Linki
12. AYDIN K., YILDIRIM S., THE MEASUREMENT OF SERVICE QUALITY WITH SERVQUAL FOR DIFFERENT DOMESTIC AIRLINE FIRMS IN TURKEY, Serbian Journal of Management, vol. 7, pp. 219-230, 2012.
Özgün Makale EBSCO, Scopus Erişim Linki
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. AYDIN K., YILDIRIM S., Hizmet Sektöründe Servperf Ölçeği İle Hizmet Kalitesinin Belirlenmesi Sağlık Hizmetleri Sektöründe Bir Uygulama, Muğla Üniversitesi Ekonomik Ve Yönetim Araştırmaları Dergisi(Eyad), cilt 1, ss. 33-52, 2012.
Özgün Makale
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. YILDIRIM S., ACARAY A., AYDIN K., The Impact of marketing culture on job satisfaction An empirical study in service study, 2nd annual international conference on social sciences(AICSS). (02.06.2016-04.06.2016).
Tam metin bildiri
2. YILDIRIM D. Ç., YILDIRIM S., çoltu s., Investigating Education Factor For Women In Business Life In The Context Of Equality Of Opportunity, 1. International Black Sea Business Administration Symposiım(IBBAS2016) (16.05.2016-18.05.2016).
Tam metin bildiri
3. YILDIRIM S., AYDIN K., USTAAHMETOĞLU E., Female Decision Making Styles for Ready Made Clothing, 1st Annual Internatıonal Conference On Socıal Scıences. (21.05.2015-23.05.2015).
Tam metin bildiri